Koçluk Yaklaşımlarıyla Liderlik Motivasyon Eğitim Etkinliği

Koçluk Yaklaşımlarıyla Liderlik Motivasyon Eğitim Etkinliği

Business Fun Days

Koçluk Yaklaşımlarıyla Liderlik  Motivasyon Eğitim Etkinliği

Koçlukta kullanılan araçların ve yaklaşımların işi ve insanı yönetirken  nasıl kullanılacağına dair farkındalık yaratan bir programdır.

Etkinlikten Elde Edilecek Kazanımlar

Kendini yönetme yetkinliklerinin farkına varılması

Uzaktan çalışma yönetiminde takımı yönetme ve yönetme yetkinliklerinin kazanılması

Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al sistem yaklaşımını benimseme

Belirsizlik dönemi ve krizlerde ilişkileri yönetme yetkinliklerinin kazanılması ve bu yetkinliklerin yönetilmesi

Eğitim Etkinlik İçeriği

MODÜL 1: KENDİNİ YÖNETME YETKİNLİKLERİ

 • Farkındalık
 • Sorumluluk
 • Esneklik ve bakış açısı
 • Özgünlük
 • Mücadele gücü
 • Şeffaflık ve dürüstlük
 • İletişim (Dinleme, ikna, soru sorma ve anlatma)
 • Karizma ve ilham verme
 • Kişisel bütünlük
 • Duygusal zeka

MODÜL 2:  TAKIMI YÖNETME YETKİNLİKLERİ

 • Çeşitliliği yönetmek
 • Kolektif akılla çalışmak
 • Çalışan gelişimi
 • Yetki devri
 • Geri bildirim kültürü yaratmak
 • Takdirin gücünü kullanmak
 • Takım ruhu yaratmak
 • Dayanışma kültürü
 • Çatışma  yönetimi
 • Yetenekleri yönetme
 • Kuşak farklarını yönetmek

MODÜL 3:  ÖRGÜTSEL YÖNETİM YETKİNLİKLERİ

 • Sistem yaklaşımı (PLANLA UYGULA KONTOL ET ÖNLEM AL)
 • Değerlerle kültür yaratmak
 • Değişimi yönetmek
 • Hedeflerle yönetmek
 • Zamanı yönetmek

MODÜL 4:  İLİŞKİLERİ YÖNETME YETKİNLİKLERİ

 • Müşteri ilişkilerini yönetmek
 • Tedarikçilerle ilişkileri yönetmek
 • Rakip ile ilişkileri yönetmek
 • Süreçler arası ilişkileri yönetmek

** HER MODÜL AYRI BİR EĞİTİM İÇERİĞİDİR.

Proje de Kullanılacak Yöntemler

Etkinlik online canlı bağlantı olarak yapılacaktır.