Belirsizlik Dönemlerinde İletişim Motivasyon Eğitim Etkinliği

Belirsizlik Dönemlerinde İletişim Motivasyon Eğitim Etkinliği

Business Fun Days

Belirsizlik Dönemlerinde İletişim Motivasyon Eğitim Etkinliği
Kriz ve belirsizlik dönemlerinde tüm paydaşlarla iletişim nasıl yönetileceğine dair farkındalık yaratan bir programdır.

Etkinlikten Elde Edilecek Kazanımlar
Belirsizlik Dönemlerinin olumlu veya olumsuz yönlerinin kazanılması
Belirsizlik dönemlerinde krizleri daha kolay yönetme
Belirsizlik ve kriz dönemlerinde iletişimin nasıl yönetilmesi gerektiği
İdeal iletişim yaklaşımı
Söylenti ve dedikoduların önüne geçme

Eğitim Etkinlik İçeriği

  • Belirsizlik dönemlerinin özellikleri

  • Belirsizlik dönemlerinde  çalışan ve yönetici davranışları

  • Belirsizlik ve kriz dönemlerinde tüm paydaşlarla iletişimi yönetmek

  • Söylenti ve dedikodu türü informal iletişimi yönetme

  • Yöneticilerin belirsizlik dönemlerinde iletişime ideal yaklaşımları nasıl olmalı?

  • Çalışanların belirsizlik dönemlerinde iletişime ideal yaklaşımları nasıl olmalı?

  • Ebeveyn, çocuk ve yetişkin ego yaklaşımlarının kriz iletişiminde doğru kullanılması

  • Psikolojik oyunlardan sakınma

Proje de Kullanılacak Yöntemler
Etkinlik online canlı bağlantı olarak yapılacaktır.