Çalışanları motive etmede etkili olan araçlar

Çalışanları motive etmede etkili olan araçlar

Business Fun Days
  • Business Fun Days
  • 06 Eylül 2019 10:37
  • Eğitim

Çalışanları motive etmede etkili olan araçlar, yönetici davranışları ve iş stresinin çalışan motivasyonu üzerine etkileri altında başlıklarında ele alınmıştır. İş hayatında çalışanların performansını etkileyen birçok etken bulunmaktadır. Çalışanların performansını artırabilecek ve işe odaklanmasını sağlayacak önemli unsurlardan bazıları ise şu şekildedir:

Ücret artışı ve performansa yönelik ekonomik ödüller

Çalışanın performansının artmasında aldığı ücret ve diğer imkanlar önemli bir yer teşkil etmektedir. 6 aylık ya da yıllık maaş artışı ve yıl içerisinde çalışana sunulan ekonomik değeri olan ödüllerin çalışanda olumlu etki verdiği yapılan çalışmalar ile kanıtlanmıştır.

Eğitim ve geliştirme

Çalışanın sektöründe ve kariyerinde ilerleyebilmesi için gelişen çağa ayak uydurması, şirket içi ya da dışında alacağı eğitimlere katılması da motivasyon artışında önemli bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Düzenlenen programlar ve eğitim seminerleri ile kariyer hedefine dair yeni bilgiler kazanılmaktadır.

Çalışanları motive etmede etkili olan araçlar

Örgütsel ve yönetsel araçlar 

Çalışanları çeşitli örgütsel ve yönetsel araçlar yardımıyla da motive etmek mümkündür. Uygun bir biçimde kullanılması gereken örgütsel ve yönetsel araçlardan bazıları şöyle özetlenebilir. 

Amaç birliği: Örgütsel ve bireysel amaçlar içerisinde yürütülen çalışma faaliyetinin verimli bir şekilde devam etmesi için örgütsel ve bireysel amaçlar çakışmamalıdır. Bireysel amaçlarla örgüt amaçlarının paralelliği sağlanmalı, belirlenen örgütsel amaçların çalışanlar tarafından da özümsenmesi yöneticilerin hedefi olmalıdır. 

Kurumsal etkinlik

Çalışanı motive etme ve keyifli anlar geçirmesi için kurumsal aktivitelerin önemi de oldukça fazladır. Alternatif birçok etkinliğin çalışanlara sunulması, iç iletişimi de kuvvetlendirmektedir. Business Fun Days de farklı birçok aktiviteyi şirketlere sunmakta ve çalışanların keyifli anlar geçirmesini hedef almaktadır.