Kurumsal etkinlikler, çalışanlara katkı sağlar mı?

Çalışanlara yeni özellikler kazandır!

Business Fun Days

Kurumsal etkinlikler, çalışanlara katkısı ile dikkat çekiyor. Etkinlikler, şirket çalışanlarına yeni beceriler kazandırıyor.

Şirket çalışanları için düzenlenen aktivitelerde özetle çalışanlar;

- Kendini tanıma, İfade ve idare edebilme becerileri kazanır.
- Etkili iletişim ve gruba kendini kabul ettirebilme becerileri kazanır.
- Etkin iletişim becerileri kazanır.
- Uyumlu olma becerisi kazanır ve takım ile senkronize olur.
- Eğlenerek öğrenerek, gruba aidiyet hissetme, kapasitesini keşfedebilme ve neler yapabileceğini anlayabilme özeliklerini kazanır.